Waarde door vakmanschap

Overheid en dienstverlening
Hulp, ondersteuning, advies en begeleiding

Neem contact op

Welkom

Over mijzelf

Ik ben Karin Dieperink – de Vries en heb de ambitie om een toegevoegde waarde te zijn voor uw organisatie. Met een praktische en kwaliteitsgerichte aanpak zorg ik er voor dat de werkzaamheden op de juiste wijze worden uitgevoerd. Heldere analyses en rapportages gebaseerd op gedegen actuele kennis. Alle werkzaamheden voer ik uit met enthousiasme en ben daarmee een stimulerend persoon binnen uw team. Ik ben als Register-Taxateur (RT) ingeschreven in de Kamer WOZ en Vakgroep Modelmatig Waarderen bij NRVT.

Waarde door vakmanschap.

Curriculum vitae

Tribuut belastingcentrum
Projectmedewerker gebruiksoppervlakte wonen
Het bepalen van de juiste gebruiksoppervlakte voor woningen, onder andere met behulp van Way2GO. Het inmeten van digitale tekeningen met behulp van Bluebeam.
juli 2019 –
Gemeente Buren
Medewerker WOZ
Het verwerken van de kadastrale mutaties, objectafbakening en controle hierop in Civision. Daarnaast het inwerken van een nieuwe medewerker voor de hiervoor genoemde werkzaamheden. Het controleren van de gebruiksoppervlakte van woningen. Herwaardering woningen en controle herwaardering agrarische objecten. Informele bezwaarafhandeling.
mei 2018 –
Gemeente Oude IJsselstreek
Ondersteuner WOZ
Verwerken van de eigenarenmutaties en uitvoeren van de permanente marktanalyse woningen. Het juist registreren en taxeren van diverse WOZ-deelobjecten in de WOZ-bestanden. Daarbij tevens het bestaan van het desbetreffende deelobject in de BAG controleren en eventueel terugmelden. Het controleren en verwerken van de gebruiksoppervlakte van woningen met behulp van Way2GO.
november 2017 –
Gemeente Neder-Betuwe
Medewerker WOZ
Het verwerken van de kadastrale mutaties, objectafbakening en controle hierop in Civision.
Daarnaast het inwerken van een nieuwe medewerker voor de hiervoor genoemde werkzaamheden.

april 2019 – juli 2019

Gemeente Zevenaar
WOZ-taxateur
Het uitvoeren van de permanente marktanalyse woningen en optimaliseren bestand. Ondersteunen bij het project omzetten van kubieke meters naar gebruiksoppervlakte.
januari 2019 – juli 2019
Gemeente Zevenaar
Medewerker WOZ
Werkvoorbereiding ten behoeve van het omzetten van kubieke meters inhoud woningen naar gebruiksoppervlakte.
augustus 2018 – november 2018
Gemeente Sint Anthonis
Medewerker WOZ/Belastingen
Het uitvoeren van alle voorkomende werkzaamheden binnen de afdeling belastingen.
maart 2018 – oktober 2018
Gemeente Sint Anthonis
Medewerker WOZ/Belastingen
Het uitvoeren van de permanente marktanalyse (PMA) woningen 2016 en 2017, de gevolgen met betrekking tot de objectkenmerken en analyse verwerken in GISVG. Dit in combinatie met een controle in de BAG. Het versturen en registreren van alle soorten inlichtingenformulieren. Het verwerken van bouwvergunningen en vraagstukken met betrekking tot objectafbakening.
juli 2017 – december 2017
Munitax
Juridisch medewerker/WOZ-taxateur
Bezwaarafhandeling woningen, permanente marktanalyse (PMA) en herwaardering woningen.
2016 – 2017
ATMP
Medewerker detachering
Als WOZ-taxateur, waarderen van onroerende zaken in het kader van de Wet WOZ, waaronder bezwaarafhandeling en herwaardering van woningen, niet-woningen, incourant en agrarisch bij diverse gemeenten in Nederland. Het opstellen van taxatierapporten, verweerschriften en het bijstaan van gemeenten bij de rechtbank. Alle voorkomende werkzaamheden als medewerker belastingen, waaronder kadastrale mutaties, objectafbakening en het informeren van burgers. Nieuwe medewerkers belastingen zonder inhoudelijke WOZ kennis opleiden en inwerken. Het uitvoeren van fysieke controle toeristenbelasting aan de hand van de betreffende verordening. Het resultaat, advies en conclusie verwerken in een rapportage.
2009 – 2016
Gemeente Winterswijk
WOZ-taxateur Permanente marktanalyse (PMA) en herwaardering woningen, taxeren naar aanleiding van objectmutaties.
2009 – 2009
Gemeente Wijchen
Medewerker WOZ/Belastingen Verwerken kadastrale mutaties, afhandelen bezwaarschriften, controle taxaties, mutatie bijhouding, objectafbakening, burgers informeren over onder andere de Wet WOZ en heffingen gemeentelijke belastingen.
2007 – 2009
Thorbecke (voorheen Taxon)
Junior-taxateur Bezwaarafhandeling en herwaardering van woningen bij diverse gemeenten in Nederland.
2005 – 2007
Lammers Makelaardij Didam
Allround commercieel medewerker binnendienst
Agendabeheer, aanbod aanmelden, brochures maken, taxatierapporten en koopakten uitwerken, potentiële kopers informeren over aanbod, opmaken nota’s.
2002 – 2004
Diploma Marktanalyse en Modelmatige Waardebepaling
SVMNIVO
maart 2019
Cursus ‘Branchebrede Meetinstructie woningen
afgeleid van NEN-2580′

Academie voor Vastgoed
augustus 2018
Praktijkdiploma Makelaar-taxateur onroerende zaken
VBO
2007 – 2008
Diploma WOZ-taxateur
SVMNIVO
2005
Stoomcursus gemeentelijke belastingen
Groenewegen & Van der Burg
2004
Diploma Makelaar-taxateur onroerende zaken
SVMNIVO
2003
HBO-Vastgoed
DOC-Opleidingen
2000 – 2002
Microsoft Office
Gemeentelijke belasting- en taxatiepakketten:
Civision | GISVG | 4WOZ | Ortax | GT-WOZ | WOZ-BOXX
Way2GO | Bluebeam
Gemeentelijke postregistratiesystemen:
Corsa | JOIN | Zaaksysteem.nl

Referenties

Karin heeft ons ondersteund op diverse vlakken. Aanvankelijk werkvoorbereiding voor de omzetting taxaties van inhoud naar oppervlakte (in 4woz), vervolgens heeft ze ons gegevensbestand verbeterd ten behoeve van de PMA en het project omzetten inhoud naar oppervlakte, zodat dit tot minder uitval leidt. Zij doet dit secuur en snel, niet  op de voorgrond, maar denkt goed mee en legt haar handelingen goed en overzichtelijk vast, koppelt daar waar nodig is terug. Zodra wij ondersteuning nodig hebben, dan zal haar naam hier snel vallen!

Namens Gemeente Zevenaar, Han Tekelenburg

Karin is een fijn en makkelijk te benaderen persoon. Ze werkt erg secuur en snel. Ze heeft ons geholpen met:

  • het verwerken van de kadastrale mutaties
  • het controleren van de inhoud naar oppervlakte
  • onze nieuwe collega wegwijs te maken in gemeentelijke belastingen en in te werken
  • het controleren van de verhoudingen tussen de WOZ-waarde van verschillende woningen

Kortom ze is een echte duizendpoot.

Namens de gemeente Buren, Annelies Kabalt

Karin heeft ons op een goede en plezierige manier geholpen bij de uitvoering van zowel de permanente marktanalyse woningen alsmede bij de controle van de WOZ – deelobjecten in GisVG. Waar nodig heeft ze een taxatie uitgevoerd van de deelobjecten. Daarbij heeft ze tevens gekeken of er gelijkheid bestond tussen het WOZ bestand en de BAG en indien noodzakelijk heeft zij een terugmelding gedaan naar de BAG. Karin is een heel fijne persoonlijkheid die duidelijk en helder communiceert en weet waarover ze het heeft.

Namens het team Belastingen gemeente Oude IJsselstreek, Jos Onstein

Als persoon een rots in de branding en een baken waar het gaat om kennis. Snel, professioneel en dienstverlenend richting belastingplichtigen heeft Karin ons geholpen in verschillende rollen binnen de afdeling Belastingen. In eerste instantie als operationele vervanging van onze senior, in tweede instantie als ondersteuning in de aansluiting bij BSOB en als laatste in de rol van het afwikkelen van alle zaken die na de aansluiting bij BSOB tussen wal en schip dreigden te vallen. Zij communiceert prettig en goed met alle actoren. Voor herhaling vatbaar, maar … we hebben geen belastingafdeling meer.

Namens gemeente Sint Anthonis, Anton Schueler