Waarde door vakmanschap

  Overheid en dienstverlening Hulp, ondersteuning, advies en begeleiding Neem contact op

Welkom

Over mijzelf

Ik ben Karin Dieperink – de Vries en heb de ambitie om een toegevoegde waarde te zijn voor uw organisatie. Met een praktische en kwaliteitsgerichte aanpak zorg ik er voor dat de werkzaamheden op de juiste wijze worden uitgevoerd. Heldere analyses en rapportages gebaseerd op gedegen actuele kennis. Alle werkzaamheden voer ik uit met enthousiasme en ben daarmee een stimulerend persoon binnen uw team. Ik ben als Register-Taxateur (RT) ingeschreven in de Kamer WOZ bij NRVT.

Waarde door vakmanschap.

Curriculum vitae

1 Gemeente Neder-Betuwe
Medewerker WOZ
Het verwerken van de kadastrale mutaties, objectafbakening en controle hierop in Civision.
april 2019 –
2 Gemeente Zevenaar
WOZ-taxateur
Het uitvoeren van de permanente marktanalyse woningen en optimaliseren bestand. Ondersteunen bij het project omzetten van kubieke meters naar gebruiksoppervlakte.
januari 2019 –
3 Gemeente Zevenaar
Medewerker WOZ
Werkvoorbereiding ten behoeve van het omzetten van kubieke meters inhoud woningen naar gebruiksoppervlakte.
augustus 2018 – november 2018
4 Gemeente Buren
Medewerker WOZ
Het verwerken van de kadastrale mutaties, objectafbakening en controle hierop in Civision. Daarnaast het inwerken van een nieuwe medewerker voor de hiervoor genoemde werkzaamheden. Het controleren van de gebruiksoppervlakte van woningen. Herwaardering woningen. Informele bezwaarafhandeling.
mei 2018 
5 Gemeente Sint Anthonis
Medewerker WOZ/Belastingen Het uitvoeren van alle voorkomende werkzaamheden binnen de afdeling belastingen.
maart 2018 – oktober 2018
6 Gemeente Oude IJsselstreek
Ondersteuner WOZ Verwerken van de eigenarenmutaties en uitvoeren van de permanente marktanalyse woningen. Het juist registreren en taxeren van diverse WOZ-deelobjecten in de WOZ-bestanden. Daarbij tevens het bestaan van het desbetreffende deelobject in de BAG controleren en eventueel terugmelden.
november 2017 –
7 Gemeente Sint Anthonis
Medewerker WOZ/Belastingen Het uitvoeren van de permanente marktanalyse (PMA) woningen 2016 en 2017, de gevolgen met betrekking tot de objectkenmerken en analyse verwerken in GISVG. Dit in combinatie met een controle in de BAG. Het versturen en registreren van alle soorten inlichtingenformulieren. Het verwerken van bouwvergunningen en vraagstukken met betrekking tot objectafbakening.
juli 2017 – december 2017
8 Munitax
Juridisch medewerker/WOZ-taxateur Bezwaarafhandeling woningen, permanente marktanalyse (PMA) en herwaardering woningen.
2016 – 2017
9 ATMP
Medewerker detachering
Als WOZ-taxateur, waarderen van onroerende zaken in het kader van de Wet WOZ, waaronder bezwaarafhandeling en herwaardering van woningen, niet-woningen, incourant en agrarisch bij diverse gemeenten in Nederland. Het opstellen van taxatierapporten, verweerschriften en het bijstaan van gemeenten bij de rechtbank. Alle voorkomende werkzaamheden als medewerker belastingen, waaronder kadastrale mutaties, objectafbakening en het informeren van burgers. Nieuwe medewerkers belastingen zonder inhoudelijke WOZ kennis opleiden en inwerken. Het uitvoeren van fysieke controle toeristenbelasting aan de hand van de betreffende verordening. Het resultaat, advies en conclusie verwerken in een rapportage.
2009 – 2016
10 Gemeente Winterswijk
WOZ-taxateur
Permanente marktanalyse (PMA) en herwaardering woningen, taxeren naar aanleiding van objectmutaties.
2009 – 2009
11 Gemeente Wijchen
Medewerker WOZ/Belastingen Verwerken kadastrale mutaties, afhandelen bezwaarschriften, controle taxaties, mutatie bijhouding, objectafbakening, burgers informeren over onder andere de Wet WOZ en heffingen gemeentelijke belastingen.
2007 – 2009
12 Thorbecke (voorheen Taxon)
Junior-taxateur Bezwaarafhandeling en herwaardering van woningen bij diverse gemeenten in Nederland.
2005 – 2007
13 Lammers Makelaardij Didam
Allround commercieel medewerker binnendienst
Agendabeheer, aanbod aanmelden, brochures maken, taxatierapporten en koopakten uitwerken, potentiële kopers informeren over aanbod, opmaken nota’s.
2002 – 2004
    Software

  • Microsoft Office
  • Gemeentelijke belasting- en taxatiepakketten: Civision | GISVG | 4WOZ | Ortax | GT-WOZ | WOZ-BOXX
  • Way2GO
  • Gemeentelijke postregistratiesystemen: Corsa | JOIN
1 Cursus ‘Branchebrede Meetinstructie woningen
afgeleid van NEN-2580′

Academie voor Vastgoed
augustus 2018
2 Praktijkdiploma Makelaar-taxateur onroerende zaken
VBO
2007 – 2008
3 Diploma WOZ-taxateur
SVMNIVO
2005
4 Stoomcursus gemeentelijke belastingen
Groenewegen & Van der Burg
2004
5 Diploma Makelaar-taxateur onroerende zaken
SVMNIVO
2003
6 HBO-Vastgoed
DOC-Opleidingen
2000 – 2002

Referenties

Karin is een fijn en makkelijk te benaderen persoon. Ze werkt erg secuur en snel. Ze heeft ons geholpen met:

  • het verwerken van de kadastrale mutaties
  • het controleren van de inhoud naar oppervlakte
  • onze nieuwe collega wegwijs te maken in gemeentelijke belastingen en in te werken
  • het controleren van de verhoudingen tussen de WOZ-waarde van verschillende woningen

Kortom ze is een echte duizendpoot.

Namens de gemeente Buren, Annelies Kabalt

Karin heeft ons op een goede en plezierige manier geholpen bij de uitvoering van zowel de permanente marktanalyse woningen alsmede bij de controle van de WOZ – deelobjecten in GisVG. Waar nodig heeft ze een taxatie uitgevoerd van de deelobjecten. Daarbij heeft ze tevens gekeken of er gelijkheid bestond tussen het WOZ bestand en de BAG en indien noodzakelijk heeft zij een terugmelding gedaan naar de BAG. Karin is een heel fijne persoonlijkheid die duidelijk en helder communiceert en weet waarover ze het heeft.

Namens het team Belastingen gemeente Oude IJsselstreek, Jos Onstein

Als persoon een rots in de branding en een baken waar het gaat om kennis. Snel, professioneel en dienstverlenend richting belastingplichtigen heeft Karin ons geholpen in verschillende rollen binnen de afdeling Belastingen. In eerste instantie als operationele vervanging van onze senior, in tweede instantie als ondersteuning in de aansluiting bij BSOB en als laatste in de rol van het afwikkelen van alle zaken die na de aansluiting bij BSOB tussen wal en schip dreigden te vallen. Zij communiceert prettig en goed met alle actoren. Voor herhaling vatbaar, maar … we hebben geen belastingafdeling meer.

Namens gemeente Sint Anthonis, Anton Schueler