Waarde door vakmanschap

 

Overheid en dienstverlening
Hulp, ondersteuning, advies en begeleiding

Neem contact op

Diensten

WOZ taxaties

WOZ-taxaties

Met enthousiasme waardeer ik de onroerende zaken binnen uw gemeente.

Deze werkzaamheden kan ik uitvoeren in het kader van de jaarlijkse herwaardering, naar aanleiding van ingediende bezwaarschriften, in verband met de permanente marktanalyse of als gevolg van objectmutaties.

De taxaties naar aanleiding van ingediende bezwaarschriften kan ik verder uitwerken in taxatie adviezen of (concept) uitspraken.

Daarnaast stel ik verweerschriften op naar aanleiding van ingediende beroepschriften.

Ik ben als Register-Taxateur (RT) ingeschreven in de Kamer WOZ bij NRVT.

Neem voor meer informatie vrijblijvend contact met mij op.

Neem contact op

WOZ-werkzaamheden

Alle uitvoerende werkzaamheden omtrent de WOZ-administratie zijn aan mij toevertrouwd.
Zo zijn het zorgen voor een juiste objectafbakening, het verwerken van de kadastrale mutaties en de mutatie bijhouding bij mij in goede handen.

Verder kan ik het inwerken en opleiden van nieuwe medewerkers zonder WOZ-kennis u volledig uit handen nemen. Een andere waarde die ik kan toevoegen aan uw team, is het overdragen van actuele kennis.

Daarnaast stel ik verweerschriften op naar aanleiding van ingediende beroepschriften.

Neem voor meer informatie vrijblijvend contact met mij op.

Neem contact op

WOZ werkzaamheden
Controle toeristenbelasting

Controle toeristenbelasting

Het opstellen van een rapportage naar aanleiding van een fysieke controle toeristenbelasting verricht ik vakkundig.

Aan de hand van de geldende verordening beoordeel ik de ingediende aangiften toeristenbelasting, bezoek de locaties ter plaatse en verwerk de bevindingen en conclusie in een rapportage.

Neem voor meer informatie vrijblijvend contact met mij op.

Neem contact op

Makelaardij ondersteuning

Met de nodige vakkundigheid ben ik in staat u de administratieve ondersteuning te bieden die u nodig hebt voor uw organisatie. Het uitwerken van koopaktes en taxatierapporten, agendabeheer en het digitaal aanmelden van aanbod zijn werkzaamheden die ik u uit handen kan nemen.

Neem voor meer informatie vrijblijvend contact met mij op.

Neem contact op

Makelaardij ondersteuning